Ny versjon av bruksvilkårene

Nå ligger ny versjon av bruksvilkårene ute på høring. Disse vilkårene vil først være gjeldende fra etter nyttår, 6. januar 2022. Har du spørsmål eller kommentarer til de nye vilkårene ønsker vi å høre fra deg.

Hvilke bruksvilkår blir revidert?

Vilkårene som nå blir revidert er:

På høring i desember

Disse vilkårene vil ligge ute på høring ut desember. Dersom kunder av fellesløsningene har innspill eller kommentarer til vilkårene må de meldes inn til oss i løpet av desember.

Meld inn dine innspill og kommentarer

Servicedesk

Hva er hovedendringene?

Følgende hovedendriger er gjort i "Bruksvilkår for offentlige kunder v1.7" :

  • Ny tittel på bruksvilkåret
  • Ny struktur på bruksvilkåret
  • DPV inn som ny fellesløsning i bruksvilkåret.

Følgende hovedendringer er gjort i "Bruksvilkår for private virksomheter v 1.3" :

  • Ny tittel på bruksvilkåret
  • Ny struktur på bruksvilkåret
  • Bruksvilkåret gjelder også datadeling ved bruk av ID-porten (og ikke bare Maskinporten).

En mer detaljert oversikt over endringene vil bli oppdatert i endringsloggen for bruksvilkårene etterhvert.