Nye åpningstider

16. mai går vi over til nye åpningstider for servicedesk og brukerstøtten.

Kortere åpningstid

16. mai går vi over til nye åpningstider for servicedesk.

Vi er tilgjengelig på e-post fra kl. 08:00 - 15:00.
Ved hastesaker kan vi nås på telefon i tidsrommet 09:00 - 14:00.

Utover sommeren vil det også bli redusert bemanning hos oss på grunn av ferieavvikling, og noe lengre svartid må påregnes.

Brukerstøtten for innbyggerhenvendelser har også nye åpningstider.

Les mer om åpningstidene til brukerstøtten her

Kontaktinformasjon til servicedesk