Nye bruksvilkår trer i kraft i dag

Fra i dag er det ny versjon av bruksvilkårene for offentlige kunder og private virksomheter.

Ny versjon

De oppdaterte versjonene av bruksvilkårene for offentlige kunder og private virksomheter for deling av data trer i kraft fra i dag.

De nye bruksvilkårene finner du her:

Hva er hovedendringene?

Følgende hovedendriger er gjort i "Bruksvilkår for offentlige kunder v1.7" :

  • Ny tittel på bruksvilkåret
  • Ny struktur på bruksvilkåret
  • DPV inn som ny fellesløsning i bruksvilkåret.

Følgende hovedendringer er gjort i "Bruksvilkår for private virksomheter v 1.3" :

  • Ny tittel på bruksvilkåret
  • Ny struktur på bruksvilkåret
  • Bruksvilkåret gjelder også datadeling ved bruk av ID-porten (og ikke bare Maskinporten).

En mer detaljert oversikt over endringene ser du i endringsloggen for bruksvilkårene.

Kontakt oss for spørsmål

Servicedesk