Ny prosjektside for eInnsyn

eInnsyn og Arkivverket leker med statlige og kommunale virksomheter i regulatorisk sandkasse. I prosjektet tester vi ut løsninger, tjenester og produkter i begrenset omfang, samtidig som virksomheten får tett oppfølging.

06. des 2021

Ny prosjektside for regulatorisk sandkasse

eInnsyn leker med Arkivverket i regulatorisk sandkasse. Mer informasjon om dette samarbeidet og de ulike prosjektene finner du på prosjektsiden.

Regulatorisk sandkasse er forankret i Meld. St. 30: Begrepet regulatorisk sandkasse blir brukt om måter å prøve ut nye teknologier, lovreguleringer og forretningsmodeller innenfor gitte rammer.

Regulatorisk sandkasse eInnsyn

Prosjektside for regulatorisk sandkasse

Tidliegere nyhetssak om regulatorisk sandkasse