Hopp til hovedinnhold

I denne regulatoriske sandkassen har vi sett på hvordan Sjøfartsdirektoratet kan bruke automatisert saksbehandling og kunstig intelligens, samtidig som de tar vare på bevaringsverdig informasjon og gjør den tilgjengelig for offentligheten.

31. mars 2023

Prosjektet har belyst uklarheter i hvordan virksomheter skal dokumentere, arkivere og offentliggjøre automatisert saksbehandling. Dette gjør både jurister og de som utvikler systemene usikre på hva som er tillatt.

Hva har vi lært

Prosjektet har gitt oss mulighet til å utforske og lære om hvordan arkivfaglige hensyn og offentlighet kan ivaretas på områder som automatisert saksbehandling og kunstig intelligens. Prosjektet har skaffet læring om hvordan riktig dokumentasjon kan bli sikret på en hensiktsmessig måte, og mulighetene for innsyn i større deler av forvaltningens dokumentasjon.

Erfaringsrapport med Sjøfartsdirektotatet