Hopp til hovudinnhald

Kostnadsmodell for eSignering

Her finn du ei oversikt over kostnadar for bruk av eSignering. Fakturering skjer kvartalsvis. Prisar under er gjeldende frå 12.april 2024.

Ny avtale med Posten trer i kraft 12. april 2024. Dette medfører ny og forenkla prismodell, samt oppdaterte prisar. Oppstartskostnad fell bort, og det blir kun brukspris.

Fakturering skjer kvartalsvis.

Brukspris

Bruksprisen er tilnærma lik uavhengig om ein nyttar autentisert eller avansert signatur.

Autentisert signatur

KostnadselementPris i NOK ekskl. mva.Pris i NOK inkl. mva.
Pris pr. autentisert signatur3,204,00
Signering av autentisering i ID-porten0,380,475
Innlogging signeringsportalen0,380,475
Totalpris autentisert signatur3,964,95

Avansert signatur

KostnadselementPris i NOK ekskl. mva.Pris i NOK inkl. mva.
Pris pr. avansert signatur2,603,250
Påføring av signatur med innbyggjar sin PKI-baserte signeringsnøkkel fra anten BankID eller Buypass.1,001,25
Innlogging signeringsportalen0,380,475
Totalpris avansert signatur3,984,98

Varsling

KostnadselementPris i NOK ekskl. mva.Pris i NOK inkl. mva.
Varsel pr. e-post00
Varsel pr. SMS0,480,60

Valfrie tillegg

Valfrie tilleggPris i NOK ekskl. mva.Pris i NOK inkl. mva.
Sending av fleire dokument til signering i same signeringsførespurnad (Multidokument)2,002,50
Sending av store dokumenter (3-10 Mb.)2,002,50

Videresending av signert dokument til digital postkasse

Innbyggjarar som har valt digital postkasse får tilsendt kopi av det signerte dokumentet. For signeringsoppdrag der tilsette signerar på vegne av ei verksemd vil avsender kunne overstyre videresendinga. Sjå prisar for digital postkasse.

Pris for langtidslagring av dokument

Sjå prisar for tilleggstenester.