Kostnadsmodell for eSignering

Oppstartskostnad

Integrasjonspris: for kundar som skal integrerast mot maskin-til-maskin-grensesnittet. Prisen dekkar kostnadar knytt til etablering av ein ny integrasjon mot eSignering.

Autorisasjonspris: for kundar som skal bruke signeringsportalen (eSignerings webgrensesnitt) eller som brukar tenesta gjennom leverandørar sin integrasjon mot tenesta. Prisen dekkar kostnadar knytt til autorisering av kunde for bruk av eSignering.

Kostnadselement

Pris NOK ekskl. mva.

Pris NOK inkl. mva.

Integrasjon

20 000

25 000

Autorisasjon

7 500

9 375

Brukspris

Bruksprisen er noko ulik avhengig av om de brukar autentisert eller avansert signatur. Bruksprisen vert fakturert kvartalsvis.

Autentisert signatur

Kostnadselement

Pris i NOK ekskl. mva.

Pris i NOK inkl. mva.

Pris pr. signering / validering

0,70

0,88

Tillegg for autentisert signering

0,44

0,55

Signering ved autentisering i ID-porten

0,29

0,36

Innlogging signeringsportalen

0,29

0,36

Multidokument - sending av fleire dokument til signering i same signeringsforespørsel 5,00 6,25

Totalpris

Pris i NOK ekskl. mva.

Pris i NOK inkl. mva.

Autentisert signatur

1,72

2,15

Avansert signatur

Kostnadselement

Pris i NOK ekskl. mva.

Pris i NOK inkl. mva.

Pris pr. signering / validering

0,70

0,88

Påføring av signatur med innbyggjar sin PKI-baserte signeringsnøkkel fra anten BankID eller Buypass:

BankID

1,00

1,25

Buypass

1,00

1,25

Innlogging signeringsportalen

0,25

0,31

Multidokument - sending av fleire dokument til signering i same signeringsforespørsel 5,00 6,25

Totalpris

Pris i NOK ekskl. mva.

Pris i NOK inkl. mva.

Avansert signatur med BankID

1,99

2,49

Avansert signatur med Buypass

1,99

2,49

Kostnadselement

Pris i NOK ekskl. mva.

Pris i NOK inkl. mva.

Varsel pr. e-post

0

0

Varsel pr. SMS

0,40

0,50

Videresending av signert dokument til digital postkasse

Innbyggjarar som har valt digital postkasse får tilsendt kopi av det signerte dokumentet. For signeringsoppdrag der tilsette signerar på vegne av ei verksemd vil avsender kunne overstyre videresendinga. Sjå prisar for digital postkasse.