Hopp til hovudinnhald

Kostnadsmodell for eSignering

Oppstartskostnad

Integrasjonspris: for kundar som skal integrerast mot maskin-til-maskin-grensesnittet. Prisen dekkar kostnadar knytt til etablering av ein ny integrasjon mot eSignering.

Autorisasjonspris: for kundar som skal bruke signeringsportalen (eSignerings webgrensesnitt) eller som brukar tenesta gjennom leverandørar sin integrasjon mot tenesta. Prisen dekkar kostnadar knytt til autorisering av kunde for bruk av eSignering.

Kostnadselement

Pris NOK ekskl. mva.

Pris NOK inkl. mva.

Integrasjon

20 000

25 000

Autorisasjon

7 500

9 375

Brukspris

Bruksprisen er noko ulik avhengig av om de brukar autentisert eller avansert signatur. Bruksprisen vert fakturert kvartalsvis.

Autentisert signatur

Kostnadselement

Pris i NOK ekskl. mva.

Pris i NOK inkl. mva.

Pris pr. signering / validering

0,70

0,88

Tillegg for autentisert signering

0,44

0,55

Signering ved autentisering i ID-porten

0,29

0,36

Innlogging signeringsportalen

0,29

0,36

Multidokument - sending av fleire dokument til signering i same signeringsforespørsel 5,00 6,25
Store dokumenter (>3-10Mb) 5,00 6,25

Totalpris

Pris i NOK ekskl. mva.

Pris i NOK inkl. mva.

Autentisert signatur

1,72

2,15

Priseksempel - signering av store dokumenter:
Kostnadselementene blir signeringspris + 5kroner for signering av stort dokument (>3-10Mb)

Priseksempel - signering av store dokumenter og flere signatarer:
Kostnadselementene blir signeringspris pr signatar (inntil 10 stk) + 5kroner for signering av stort dokument (>3-10Mb)

Priseksempel - signering av multidokument og store dokumenter:
Kostnadselementene blir signeringspris + 5kroner for signering av stort dokument (>3-10Mb) + 5 kroner for signering av flere dokumenenter under ett (inntil 10 dokumenter samlet).

Priseksempel - signering av multidokument og store dokumenter med flere signatarer:
Kostnadselementene blir signeringspris pr signatar (inntil 10 stk) + 5kroner for signering av stort dokument (>3-10Mb) + 5 kroner for signering av flere dokumenter under ett (inntil 10 dokumenter samlet).

Konkretisering 1:
Multidokument og store dokumenter med flere signatarer:

  • 4 personer (1,14kr x 4) skal signere på 6 samlede dokumenter (+5kr), som tilsammen er større enn 3Mb (+5kr). Pris blir da: 4,56 + 5 + 5 = 14,56kr (eks mva).
  • (*I tillegg prises det inn innlogging og autentisering gjennom id-porten. Men dette inngår i faktura for bruk av id-porten).

Konkretisering 2:
Store dokumenter og flere signatarer:

  • 3 personer (1,14kr x 3) skal signere på ett enkelt stort dokument som er størren enn 3Mb (+5kr). Pris blir da: 3,42 + 5 = 8,42kr (eks mva).
  • (*I tillegg prises det inn innlogging og autentisering gjennom id-porten. Men dette inngår i faktura for bruk av id-porten).

Avansert signatur

Kostnadselement

Pris i NOK ekskl. mva.

Pris i NOK inkl. mva.

Pris pr. signering / validering

0,70

0,88

Påføring av signatur med innbyggjar sin PKI-baserte signeringsnøkkel fra anten BankID eller Buypass:

BankID

1,00

1,25

Buypass

1,00

1,25

Innlogging signeringsportalen

0,25

0,31

Multidokument - sending av fleire dokument til signering i same signeringsforespørsel 5,00 6,25
Store dokumenter (>3-10Mb) 5,00 6,25

Totalpris

Pris i NOK ekskl. mva.

Pris i NOK inkl. mva.

Avansert signatur med BankID

1,99

2,49

Avansert signatur med Buypass

1,99

2,49

Kostnadselement

Pris i NOK ekskl. mva.

Pris i NOK inkl. mva.

Varsel pr. e-post

0

0

Varsel pr. SMS

0,40

0,50

Videresending av signert dokument til digital postkasse

Innbyggjarar som har valt digital postkasse får tilsendt kopi av det signerte dokumentet. For signeringsoppdrag der tilsette signerar på vegne av ei verksemd vil avsender kunne overstyre videresendinga. Sjå prisar for digital postkasse.

Pris for langtidslagring av dokument

Sjå prisar for tilleggstenester.