Hopp til hovedinnhold

Ta i bruk digital postkasse til innbyggere

Kunde = virksomhet som skal ta i bruk digital postkasse

Digdir = Digitaliseringsdirektoratet

Illustrere Steg 1 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarlig
1.1

Velg integrasjonsalternativ
- Kommuner som er koblet mot FIKS kan ta i bruk den digitale postkassen gjennom SvarUT. Mer informasjon om hvordan dette gjøres finner du her.

Kunde
1.2 Fyll ut og send informasjonsskjema Kunde
1.3 Opprett kunde i samarbeidsportalen Digdir
1.4 Les og signer Bruksvilkår for offentlige kunder Kunde
1.5 Gjennomfør risikovurdering for egen bruk av tjenesten (ROS) Kunde
1.6 Bestill virksomhetssertifikat til bruk i test og produksjon, det kan bestilles fra Buypass eller Comfides. Virksomhetssertifikat sikrer datatrafikken mellom virksomhetene sine IT-system og Digitaliseringsdirektoratet sine fellesløsninger. Kunde
1.7

Bestill tilleggstjenester ved behov, det kan være
- utvidet driftsberedskap, brukerstøtte eller konsulentbistand hos postkasseleverandørene
- opplæring av egen brukerstøtte

Kunde
1.8 Utvikling og tilpassing i egne systemer Kunde
1.9 Sett opp tjenester
- kunde blir registrert som avsender hos postkasseleverandørene og blir opprettet i meldingsformidler
Digdir
Illustrere Steg 2 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarlig
2.1 Kontakt Digdir for testbrukere ved behov Kunde
2.2 Opprett testbrukere og postkasser for testing Kunde
2.3 Integrasjonstesting Kunde
Illustrere Steg 3 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarlig
3.1 Produksjonssetting Kunde
3.2 Verifikasjonstesting Kunde
3.3

Informer innbygger
- Hele det offentlige har felles interesse i å motivere innbyggerne til å aktivt velge en postkasse.

Offentlige virksomheter bør:
- Fylle postkassen med innhold og send mest mulig post digitalt
- Oppfordre deres brukere til å velge digital postkasse og lede de til Digdirs informasjonssider på Norge.no
- Anbefale den digitale postkassen ved alle naturlige anledninger

Kunde
3.4 Registrer og vedlikehold varslingspunkt Kunde
3.5 Registrer og vedlikehald fakturainformasjon Kunde

Kontakt

Servicedesk